Omgevingsvergunning

Je kan bij ons een tuinontwerp + omgevingsvergunning aanvragen (700 euro excl. btw.) of wij kunnen uw omgevingsvergunning regelen zonder dat u tuinklant bent (1200 euro excl. btw.).

Wat bieden wij aan

Een omgevingsvergunning dient in Vlaanderen ingediend te worden via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be).

-Opmetingen en hoogtemetingen terplaatsen


-Opmaken nodige plannen in Autocad:

      +Vergunde toestand

      +Bestaande toestand

      +Nieuwe toestand

      +Doorsnedes

      +Liggingsplan

      +Foto's


-Indienen van de vergunning op het Omgevingsloket


-Vergaderen met klant en gemeente


-Opvolgen van de vergunning gedurende 4-5 maanden


-Plannen afdrukken tot A0 formaat op schaal 1/100


-Advies geven als Afkoppelingsdeskundige/Rioleringskeurder


-Advies geven als Tuin- en Landschapsarchitect


-Onze expertise; wij maken een 80-tal vergunningen op per jaar
-Omgevingsvergunning: 1200 euro excl. : Aanvraag voor verharding, L-wanden, tuinhuizen, zwembaden,...


-Omgevingsvergunning bij een tuinontwerp: 700 euro excl. (+ prijs tuinontwerp)


-Bronbemaling: +400 euro excl.


-Indien de vergunning wordt geweigerd, zullen wij gaan vergaderen met de gemeente. Wij kunnen dan de aanvraag opnieuw indienen met aangepaste plannen: +300 euro excl.


Prijzen

Wanneer verplicht

Een omgevingsvergunning voor uw tuin is verplicht in de volgende gevallen:


-Nieuwe verhading wordt aangelegd en de totale nieuwe + oude verharding in zij- en achtertuin is meer dan 80m²

Steenslag, zonnepanelen, siervijvers, grasdallen, zwembaden en kunstgras behoren ook tot de max. 80m² verharding.


-Er worden hoogteverschillen aangelegd van 50cm of meer.


-De totale oppervlakte van al de bijgebouwen rond de woning is meer dan 40m².


-De tuinaanleg komt niet overeen met uw verkavelingsvoorschriften, RUP, BPA.


-Overwelven gracht.


-Parkeerplaats in de voortuin.


-Meer dan 50% verharden van de voortuin.


-Bronbemaling (Melding)


-Uw zwembad of bijgebouw ligt op meer dan 30m van de woning.


-Warmtepomp met drijfkracht meer dan 5kW (Melding).
Regenwater

Bij het indienen van de omgevingsvergunning moet er rekening worden gehouden met de verordening hemelwater. Hier komt de kennis van ons dochterbedrijf 'Afkoppelen.be' (afkoppelingsaannemer, afkoppelingsdeskundige en rioleringskeurder) goed van pas.


Elke nieuwe verharding, zwembad of bijgebouw moet voldoen aan de Hemelwater wetgeving van 2 oktober 2023.


De volgende zaken zijn belangerijk om te weten:


-Nieuwe verharding moet uitlopen in de beplanting naast de verharding of indien er een afvoer is, aansluiten op een Wadi.


-Overloop zwembad moet aangesloten worden op een Wadi, de filter dient aangesloten te worden op het afvalwater stelstel.


-Buiten goten (acodrains) moeten aangesloten worden op een Wadi.


-Is het bijgebouw groter dan 40m², dan is een architect verplicht. Heeft het gebouw een afvoer, dan moet het aansluiten op een Wadi.


-Kan het bijgebouw het regenwater hergebruiken, dan is een regenwaterput verplicht.


-Wanneer de riolering is de straat gescheiden is, dient deze op privé ook gescheiden te zijn.

Zaakvoerder: Martijn Kayaert

Tuin- en Landschapsarchitect

Afkoppelingsdeskundige

 

GSM: +32 (0)474 815 383

 

BE642.830.579